Events

በእርግዝና ወቅት የሚወሰዱ ምግቦች ለሚወለደው ልጅ የልብ ጤንነት ወሳኝ ነው ተባለ

 

እናቶች በእርግዝና ወቅት እና መውለጃቸው እየተቃረበ በመጣ ቁጥር የሚያደርጓቸው ነገሮች ለራሳቸውም ሆነ ለሚወለደው ልጅ ጤንነት የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል።በተለይም በእርግዝና ወራት የሚያደርጓቸው ነገሮች ለልጁ ጤንነት ወሳኝ መሆኑን፥ የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ፤ የቅርብ ጊዜ ጥናት ደግሞ በዚህ ወቅት የሚወሰዱ የምግብ አይነቶች ለሚወለደው ልጅ የልብ ጤንነት ወሳኝ መሆኑን አንስቷል።

Tags: 

Pages